Công ty Elon Musk’s Boring đạt hợp đồng 48,7 triệu đô la để xây dựng đường hầm giao thông Las Vegas

Công ty Bored Elon Musk, đã ghi được hợp đồng thương mại đầu tiên, công ty sẽ xây dựng một đường hầm vận chuyển Las Vegas mới với giá 48,7 triệu đô la. Đường hầm giao thông mới sẽ thuộc Trung tâm Hội nghị Las Vegs và nó được thiết kế để di chuyển mọi…

Sự cố âm thanh Oculus Rift S sẽ sớm được cải thiện việc xác nhận Facebook

Nhóm phát triển tại Oculus đã xác nhận rằng họ hiện đang nỗ lực đưa ra các cải tiến và cải tiến cho chất lượng âm thanh được cung cấp bởi tai nghe thực tế ảo Oculus Rift S, hiện tại thấp hơn chất lượng chấp nhận được. Một trong những thay đổi thiết kế…