Tags: cảm

Thiết bị thông minh tỏa nhiệt và cảm biến thông minh của hãng Ecobee được tiết lộ ra ngoài

Có vẻ như trang web cải tiến nhà ở Canada Lowes đã tiết lộ chi tiết về bộ điều chỉnh nhiệt thông minh Ecobee mới và cảm biến gia đình mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Ecobee. Mặc dù các trang sản phẩm hiện đã bị xóa khỏi Lowe, trang…