Tags: nước

Nuka tái sử dụng, chống rách, máy tính xách tay không thấm nước và bút chì kim loại

Bất cứ ai cần ghi chú hoặc làm bản phác thảo có thể quan tâm đến một máy tính xách tay chống nước mới ở dạng nuka, được trang bị các trang chống rách có thể được sử dụng lại khi cần thiết. Xem các video trình diễn dưới đây để tìm hiểu thêm về…