Tags: Trò

Trò chơi Xbox miễn phí với Vàng cho tháng 6 năm 2019

Major Nelson hôm nay đã tiết lộ các trò chơi Xbox miễn phí sẽ có sẵn với đăng ký Xbox Gold trong tháng 6 năm 2019. Cũng như các tháng khác, các thành viên Xbox Live Gold sẽ nhận được bốn trò chơi miễn phí mới, hai trò chơi có sẵn trên Xbox One và…